Cty đo đạc địa chính nhà đất Bình Thuận

Chuyên gia trong lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu, Môi trường. Thực hiện rất nhiều dự án của các công trình khác nhau. Xây dựng nhiều đề án cho sự phát triển của chính phủ

Đội ngũ Công ty

Tập hợp những người kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là đất đai, môi trường, công nghệ

  • Thạc sĩ Bản đồ học - Đại học Bách khoa Tp.HCM
  • Kỹ sư Quản lý đất đai - Đại học Nông Lâm Tp.HCM
  • Kỹ sư Trắc địa - Bản đồ - Đại học Bách khoa Tp.HCM

Với đội ngủ trình độ chuyên môn cao, kế thừa, chuyển tiếp giữa những lớp đi trước và kế cận.

2

Thạc sĩ

10

Kỹ sư

5

Cử nhân

15

Công nhân

Dịch vụ

Dịch vụ

Các dịch vụ Đo đạc, tư vấn...

Đo đạc

Đo đạc địa chính, tư vấn nhà đất, xây dựng bản đồ

Đo đạc

Đo đạc địa chính, tư vấn nhà đất, xây dựng bản đồ

Đo đạc

Đo đạc địa chính, tư vấn nhà đất, xây dựng bản đồ

Đo đạc

Đo đạc địa chính, tư vấn nhà đất, xây dựng bản đồ

Đo đạc

Đo đạc địa chính, tư vấn nhà đất, xây dựng bản đồ

Đo đạc

Đo đạc địa chính, tư vấn nhà đất, xây dựng bản đồ

Đo đạc

Đo đạc địa chính, tư vấn nhà đất, xây dựng bản đồ

Đo đạc

Đo đạc địa chính, tư vấn nhà đất, xây dựng bản đồ

Đo đạc

Đo đạc địa chính, tư vấn nhà đất, xây dựng bản đồ

Dụng cụ

Dụng cụ

Thiết bị, công nghệ đầu tư

  • Tất cả
  • Đo đạc
  • Quan trắc
  • Môi trường

Đo đạc

Dụng cụ đo đạc

Môi trường

Môi trường

Đo đạc

Đo đạc

Thủy văn

Thủy văn

Môi trường

Môi trường

Đo đạc

Đo đạc

Thủy văn

Thủy văn

Thủy văn

Thủy văn

Môi trường

Môi trường

Thông tin đội ngũ

Lý lịch trích ngang

Lý lịch trích ngang của các thành viên công ty

Liên hệ

Liên hệ

Công ty đo đạc nhà đất Bình Thuận

Địa điểm:

Số 2 Nguyễn Gia Tú Phan Thiết

SĐT:

12222222222

Loading
Cảm ơn!!!