Công ty Đo đạc Nhà đất Bình Thuận là nơi đáng tin cậy trong lĩnh vực đo đạc, công nghệ và môi trường.

Nơi chọn mặt gửi vàng.

 

Đội ngũ Công ty

Tập hợp những người kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là đất đai, môi trường, công nghệ

  • Thạc sĩ Bản đồ học - Đại học Bách khoa Tp.HCM
  • Kỹ sư Quản lý đất đai - Đại học Nông Lâm Tp.HCM
  • Kỹ sư Trắc địa - Bản đồ - Đại học Bách khoa Tp.HCM

Với đội ngủ trình độ chuyên môn cao, kế thừa, chuyển tiếp giữa những lớp đi trước và kế cận.

2

Thạc sĩ

10

Kỹ sư

4

Cử nhân

20

Công nhân

Dịch vụ

Dịch vụ

Hoạt động đo đạc và bản đồ

Lập Đề án - Dự án - Thiết kế kỹ thuật

Lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán nhiệm vụ đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành.

Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo dạc bản đồ

Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc bản đồ cơ bản và chuyên ngành.

Thành lập Bản đồ địa hình

Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình

Xây dựng Bản đồ địa hình đáy biển

Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển

Xây dựng Bản đồ địa giới hành chính

Đo đạc, thành lập bản đồ địa giới hành chính

Xây dựng Bản đồ địa chính

Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính

Xây dựng Bản đồ hành chính

Thành lập bản đồ hành chính

Xây dựng Bản đồ công trình

Đo đạc, thành lập bản đồ công trình

Xây dựng, thiết kế cơ sở dữ liệu

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính

Dụng cụ

Dụng cụ

Thiết bị, công nghệ đầu tư

  • Tất cả
  • Đo đạc
  • Quan trắc
  • Môi trường

Đo đạc

Thiết bị đo đạc địa chính

Đo đạc

Thiết bị đo đạc địa chính

Đo đạc

Thiết bị đo đạc địa chính

Đo đạc

Thiết bị đo đạc địa chính

Quan trắc

Thiết bị quan trắc

Quan trắc

Thiết bị quan trắc

Môi trường

Thiết bị, công nghệ lĩnh vực môi trường

Môi trường

Thiết bị, công nghệ lĩnh vực môi trường

Thông tin đội ngũ

Lý lịch trích ngang

Lý lịch trích ngang của các thành viên công ty

Liên hệ

Liên hệ

Công ty Đo đạc địa chính Nhà đất Bình Thuận

Địa điểm:

02 Nguyễn Gia Tú, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết

SĐT:

0901543789

Loading